Publisert: , Oppdatert:

Kyst2010 i Arendal

nne uken går Kystverkets store internarrangement Kyst2010 av stabelen i Arendal. Hele 280 ansatte deltar på det to og en halv dager lange programmet.

Mye av programmet tar for seg interne tema som medarbeiderundersøkelse og omdømmearbeid. Men torsdag etter lunsj er det klart for publikumsarrangementer, der eksterne kan delta. Tema her vil være kysten som opplevelsesarena - fritidsbåtflåten, sjøsikkerhet og forebygging av småbåtulykker.

Publikumsprogram torsdag 27.05:

1100-1215
Oljevernberedskap – hvor står Kystverket, hvor bør veien gå videre?
- utsideperspektivet, Sigurd Enge, Bellona
- innsideperspektivet.Beredskapsdirektør Johan Marius Ly
- Paneldebatt ledet av Geir Helljesen med Johan Marius Ly, Sigurd Enge, Per Daling og Anders Jelmert (Havforskningsinstituttet).

1215-1320
Lunch

1320-1340
Kysten som opplevelsesarena. Direktør Rune Svensson, Oslofjordens friluftsråd

1340-1355
Fritidsbåter og sikkerhet. Underdirektør Bjørn Reppe, Sjøfartsdirektoratet

1355-1410
Fritidsbåtulykker - en kostnad for alle. Fagsjef Per Arne Strandenes, IF fritidsbåt

1410-1425
Trygg og tilgjengelig kyst for fritidsbåtflåten! Harald Andreassen, Kystverket Sørøst

1425-1500
Felles strategi for satsing på fritidsbåtflåten?
- Paneldebatt ledet av Geir Helljesen med Kirsti Slotsvik, Harald Andreassen,
Rune Svensson, Bjørn Reppe, Per Arne Strandenes og Øyvind Stene fra Redningsselskapet.

1500-1515
Pause

1515-1600
Avslutningsforedrag.

Man kan følge deler av programmet via Twitter.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt