Publisert: , Oppdatert:

Kystinfo mot nye høyder

2009 ble det beste året i Kystinfos historie målt i antallproduserte kart. Drøyt 7.7 millioner kartbilder ble produsert gjennom Kystverkets karttjeneste i 2009. Det blir i gjennomsnitt 21291 produserte kart hver dag. I hele 2008 var antallet 2.9 millioner produserte kart.Kystverkets karttjeneste, Kystinfo, har etablert seg som en av de mest populære offentlige karttjenestene på nettet. Årsaken til dette er trolig et bredt tilfang av informasjon samlet på ett sted. Kystinfo gir gode kart, raskt og effektivt.

Kystinfo kom i ny versjon i midten av desember, og vi håper at dette skal føre til enda mer bruk og enda flere fornøyde brukere. Tilbakmeldingene så langt på nye Kystinfo er positive og vi vil i tiden fremover jobbe litt med opplæring og veiledning av brukere.

Dersom det er noen som har kommentarer og spørsmål til Kystinfo send mail til kystinfo@kystverket.no

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt