Publisert: , Oppdatert:

Informasjon om mulig streik for losene i Oslofjorden

YS Stat har tatt ut noen av Norsk Losforbunds medlemmer til mulig streik. Området som vil bli rammet er all lospliktig trafikk i Oslofjorden. (Svenskegrensen til Tønsberg Tønne)

En viktig presisering er det at dette ikke er losene tilknytet Norsk Losforbunds streik, men en konsekvens at de er underlagt YS Stat.

Faktaopplysninger i tilfelle streik:

  • Starttidspunk: 27. mai, Arbeidstidsbegynnelse. Tidspunkt kan bli endret. Se oppdateringer på YS Stats internettnettsider: ys.no).
  • Antall loser tatt ut i streik 48 (alle).
  • Påbegynt losoppdrag ved passert streiketidspunkt avsluttes ved ankomst havn/bordingsområde.
  • Loser som er utkalt 2 timer før satt streiketidspunkt fullfører sitt oppdrag. Påbegynte losoppdrag vil bli fullført. Alle oppdrag som er bestilt utført før eventuell streik vil bli utført .
  • Det vil inntil videre ikke bli gitt noen dispensasjon fra losplikten i forbindelse med en evt.. streik.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt