Publisert: , Oppdatert:

Lanserer ny versjon av Njord

3. juni lanserer Kystverket en ny versjon av det elektroniske losformidlingssystemet Njord. Njord 3.0 inneholder en rekke nye funksjoner som gir bedre brukervennlighet.

vergangen fra et papirbasert losformidlingssystem til det elektroniske systemet Njord skjedde i 2008. Njord fungerer i dag som en integrert del av det elektroniske meldings- og rapporteringssystemet SafeSeaNet, som skipsfarten og skipsagenter benytter for å bestille los og rapportere seilasrelatert informasjon til norske myndigheter.

Njord 3.0 vil ha flere nye brukervennlige hurtigmenyer og snarveier, funksjoner som gir bedre datakvalitet, og utvidede funksjoner knyttet til lostjenesten som gjør at man vil kunne se hvilke loser som er på vakt og at losen har godkjent helse- og fartsattest.

SMS-funksjonen som benyttes internt i forbindelse med lostjenesten er også forbedret. I den nye versjonen vil losformidlingen kunne tildele oppdrag og sende oppdateringer via SMS ved oppdragsendringer. Man vil også få bedre oversikt over hvilke loser som er ledige for nytt oppdrag, og losen vil kunne få fartøysobservasjoner via SMS.

Njord 3.0 vil også gagne eksterne brukere. Innenfor SafeSeaNet vil Sjøfartsdirektoratet få mulighet til å sende tilbakemeldinger på losens innsendte skipsavvik, mens skipsagenter vil få muligheten til å endre losoppdrag elektronisk.

Utviklingen av losformidlingssystemet Njord og meldingssystemet SafeSeaNet er basert på innspill og behov fra interne og eksterne brukere. Kystverkets hovedmål har vært å utvikle et fullverdig elektronisk system som gir økt brukervennlighet, effektiv rapportering, losbestilling og formidling.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt