Publisert: , Oppdatert:

Ønsker ismeldinger fra flere havner

Kystverket vil utvide sin ismeldingstjeneste og inviterer havner som ønsker å gå ut med informasjon om isforholdene i sine områder, til å sende observasjoner til Kystverket.

Kystverkets ismeldingstjeneste (se lenke) dekker i dag kyststrekningen Svenskegrensen–Kristiansand. Kystverket Sørøst, som er ansvarlig for ismeldingstjenesten, legger ut ismeldinger daglig på Kystverkets hjemmeside.

– For tiden har vi mye is i området vi dekker, men til nå har det ikke skapt nevneverdige problemer for trafikken. Slik issituasjonen er nå kan også meldingene bli oppdatert flere ganger for dagen. Meldinger blir også lagt inn i helgene, forteller Harald Andreassen, som er havne- og farvannssjef i Kystverket Sørøst.

Andreassen vil gjerne invitere andre havner i landet til å være med i tjenesten.

– I Sørøst er det hovedsakelig havnene som rapportere om isforholdene til oss. De får også informasjon fra fartøyer som anløper havna om hvordan isforholdene er lenger ute, som de melder videre til oss. Vi ser at det kan være behov for en slik tjeneste også i andre deler av landet, sier han.

Havner som ønsker å gå ut med informasjon om isforholdene i havna og innseilingen, kan derfor sende observasjoner til Kystverket Sørøst på e-post (ismelding@kystverket.no). Kystverket vil da legge ut melding for de aktuelle havnene sammen med den øvrige ismeldingen. Havnene kan sende observasjonene i klartekst eller kode.

Området Svenskegrensen–Kristiansand er en del av den Baltiske iskoden, hvor området er delt opp i soner med bokstaver og tall som id. Selve ismeldingen er også basert på den Baltiske iskoden "The Baltic Sea Ice Code" (se lenke).

For mer informasjon:

Harald Andreassen, mob. 900 77 605
Ole Aasbø, mob. 917 41 522.

 

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt