Publisert: , Oppdatert:

Øver på samhandling under aksjon

Rundt 100 personer og 12 fartøy deltok i den tre dager lange ”Øvelse Tjeldsund” som ble gjennomført med depotstyrkene fra Tromsø og Lødingen nylig. Øvelsen fokuserte på å øve statlige og kommunale mannskaper i akuttfasen av en aksjon.

Hovedfokuset var på oppsamling av olje på sjø samt minimering av forurensning mot land ved å bruke lenser til å skjerme, lede og ringe inn frittflytende olje, samt opptak av frittflytende olje med tilgjengelig pumpe- og lagringskapasitet.

Den praktiske øvelsen fant sted ved Norges Brannskole på Fjelldal i Tjeldsund kommune, etterfulgt av en teoretisk øvelse knyttet til en aksjon. Den praktiske øvelsen tok for seg et grunnstøtingsscenario med produkttankeren MT ”Lista” ved Sandtorghella i Sandtorgstraumen og utslipp av 200 m3 tungolje.

Under øvelsen deltok Kystverkets Beredskapsavdeling sammen med representanter fra SKL-kurset (skadestedsledelse) til Norges Brannskole (NBSK) med deltagere fra Ofoten, Salten og Sør-Troms IUA (Interkommunale utvalg mot akutt forurensing), Kystvakt-fartøyene KV Barentshav, KV Heimdal, taubåten TB Ocean Supplier, MS Balder, MS Draug og Kystverkets fartøyer Oljevern 04 og Strandvern. Logistikk- og administrativ støtte ble gitt fra Norges Brannskole.

Samhandling mellom depotstyrkene og IUA, og mellom SKL sjø og SKL land var et viktig element o øvelsen, samtidig som deltakerne ved SKL-kurset fikk praktisk trening. Øvelsen bar preg av høy aktivitet blant samtlige deltagende ressurser.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt