Publisert: , Oppdatert:

Avtale for sikrere sjøtransport i nordområdene

Det røffe, ustabile klimaet i det sårbare miljøet i nordområdene gir store utfordringer for sjøtransport. Nå har Kystverket og Universitetet i Tromsø (UiT) inngått avtale for å utdanne flere som kan navigere trygt i arktiske områder og for å forske på de utfordringer som er knyttet til sjøtransport og operasjoner i arktiske områder.

I samarbeidsavtalen, som ble signert i dag, er Kystverket og UiT blant annet enige om at Kystverket skal få spesialtilpassa utdanninger.

– Vi jakter på nye måter å få ned risikoen med sjøtransport på, og anser at samarbeidet med Universitetet i Tromsø vil bidra til dette. I tillegg vil vi ha felles forsknings- og utviklingsprosjekt, sier kystdirektør Kirsti Slotsvik om avtalen med UiT.

Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket har ansvaret for sjøsikkerheten, herunder lostjenesten, trafikksentraltjenester og navigasjonshjelpemidler. Kystverket forebygger og begrenser skadeeffektene ved akutt forurensning og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen.

De konkrete målene for samarbeidet knytter seg primært til nordområderelevant forskning og undervisning, herunder:

  • Kystforvaltning og jurisdiksjon
  • Havovervåking
  • Forurensning, miljø og beredskap
  • Sjøsikkerhet
  • Sjøtransport og havner
  • Kystnær infrastruktur


Kontaktpersoner:
Rektor Jarle Aarbakke, mobil: 950 89 092
Kystdirektør Kirsti Slotsvik, mobil: 489 98 340

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt