Publisert: , Oppdatert:

Støtter tiltak som styrker kystkulturen

Over statsbudsjettet for 2010 er det bevilget 8,250 mill kroner til kystkultur-tiltak. Av disse er 6,2 mill kroner øremerket Kystverkets etatsmuseum.

- Kystkulturen vår er en del av det levende og aktive miljøet langs kysten og jeg ønsker å støtte tiltak som viser kystkulturens rolle i samfunnet. Ved tildelingen av kystkulturmidler for 2010 er det lagt vekt på tiltak som fremmer samspillet mellom statlig aktivitet og lokal forankring, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Det er bevilget støtte til 11 ulike tiltak. Utvelgelsen skjer samlet etter søknad.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt