Publisert: , Oppdatert:

"Full City": Strandrenseaksjonen avsluttes i Vestfold

Områdene i Vestfold som ble rammet av oljepåslag etter ”Full City”- forliset i fjor sommer, vil være ferdig renset i løpet av denne uken. Kystverket regner med at det meste av arbeidet i Telemark vil være ferdig innen sommerferien.

Naturreservater og rekreasjonsområder blir prioritert. Derfor skal det i Telemark jobbes i 6 naturreservater og utføres ytterligere rensing på Lille Fengesholmen, Østre Rauane, Stråholmen, Rauholmen, Lille Såstein, Krogshavn og Steinvika.

Arbeidene med å rydde opp etter ”Full City”- forliset i fjor sommer ble tatt opp igjen i slutten av april. Til sammen er det beregnet at oljevernaksjonen i 2010 vil benytte om lag 2000 dagsverk for å fullføre oppryddingsarbeidet.

Lasteskipet ”Full City” grunnstøtte utenfor Langesund 31. juli i fjor sommer. Totalt 70 kilometer strandlinje ble berørt av oljeutslippet som oppstod i forbindelse med grunnstøtingen.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt