Publisert: , Oppdatert:

Trygg seilas

Cruise-sesongen er godt i gang på Sørlandet. Store skip fullastet med passasjerer skal daglig forsere vanskelige innseilinger til ulike havner. Hvem sørger for at de flytende hotellene navigerer trygt gjennom leia?

Cruise-sesongen er godt i gang å Sørlandet. Store skip fullastet med passasjerer skal daglig forsere vanskelige innseilinger inn til ulike havner. Cruiseskipene ruver høyt i været og har store flater som lett blir vindfang. Utsatt for varierende vindkraft, seilende gjennom trange sund og ureine farvann, kan det være små marginer som bestemmer hvorvidt seilasen går etter planen eller ei.

Ofte må hensynet til kommersielle interesser i turistnæringen balanseres opp mot et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Dette er en av losens mange oppgaver.

Fredag 18.juni fikk Farsund besøk passasjerskipet Balmoral. Med sine 218m og en skipsflate over vann på vel 6000 m2 er dette det største passasjerskip som noen gang har besøkt stedet. Besøket ble en fest for både passasjer og innbyggere i Farsund. Både små og store var med og hilste Barmoral og selve begivenheten velkommen.

I forkanten av et slikt anløp har Kystverket ved sitt lokale loskorps analysert og kvalitetssikret rammene for sikker seilas for fartøyet. I slike prosesser er losoldermannen og alle lokale loser involvert.

- Denne gangen var den største utfordringen ”tverrskips” vindkraft ved passering av Håøysundet hvor minst bredde er ca 80m, forteller Svein Mehti, losformann i Kristiansand.

- På anløpsdagen ble det godt vær, men frisk vind fra nordvest. Vindstyrken oversteg de fastsatte kriteriene for maksimal vindhastighet ved tverrskips påvirkning i innseilingen, men pga at retningen på vinden blåste med i den trange innseilingen valgte losen, under tvil, å gjennomføre anløpet etter plan, forteller Mehti.

Ved utseiling måtte samme los anbefale å usette avgangen pga vind - En anbefaling som selvsagt ble etterkommet av skipets kaptein. Losen visste av erfaring at mot kvelden løyet vinden, og dette slo til også denne gangen.

Losen, med sin brede erfaring og sin unike navigasjonskompetanse og lokalkunnskap, var sånn sett avgjørende for at Balmoral kunne gå til havn denne dagen, og at cruisebåtbesøket ble den folkefesten Farsund hadde håpet på.

Tunge vurderinger mellom forventninger til service og overordnede sikkerhetshensyn gjøres daglig i forkant av og underveis i de ulike losoppdragene kysten rundt. Til tross for et oppgående broteam er losen ofte alene om den kritisk kunnskapen som kreves i slike situasjoner. Beslutningene kan ikke tas vha. elektroniske navigasjonshjelpemidler alene. Valgene må tas på stedet av en person som har tilstrekkelig erfaring og kompetanse til å fatte den. Den vanskeligste, men kanskje viktigste beslutningen er å si nei når det må til!

For Farsund og Balmoral ble også denne gangen riktig avgjørelse truffet.

- Kystverkets ansatte, til stede langs hele kysten for å sikre trygg seilas, er de som ved sin kompetanse ofte utgjør den ”lille forskjellen” i hverdagen, mener Mehti.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt