Publisert: , Oppdatert:

Giganten i Gryllefjord

45 meter høy, 130 meter bred i bunnen og 300 meter lang. Gigantmoloen i Gryllefjord er nesten ufattelig stor, men bare en tiendedel synes over havflaten. Hadde dette byggverket stått på land, kunne det fått status som nasjonalt monument.

Arbeidet med bygging av Norges største molo startet i Gryllefjord, Torsken kommune, i mars 2010. De som har utført byggearbeidet er den islandske entreprenøren Istak AS, som eies av det danske selskapet Pihl & Søn AS.

Byggematerialer er hentet i steinbruddet i Torskenskaret, kjørt på lastebiler ned til Sildvika, og fraktet ut på sjøen med lekter. Totalt har 665 000 kubikkmeter stein har gått med til dette enorme byggverket, og arealet i steinbruddet er på hele 45 dekar.

Lang kamp

Gryllefjord er ei lita bygd ytterst på Senja, med fiskeri og turisme som hovednæring. Kommunesenter, butikk, skole, sykestue og fiskebruk engasjerer mange av dem som ikke er fiskere. Store fjellformasjoner omkranser den lille bygda, og stengte veier og snøras er dagligdags vinterstid.

Siden fiskeriene startet i Gryllefjord, har ville vinterstormer herjet langs kaiene, og gitt fiskere og andre sin fulle hyre med å berge båter og bruk. Kravet om å få molo har bygdefolket kjempet for i mange år. Gleden var derfor stor da molobygging endelig ble til et vedtak. Optimisme spredte seg gjennom bygda, og da anleggsarbeiderne kom ble de mottatt med åpne armer.

Setter preg på lokalsamfunnet

Arbeiderne, samtlige islendinger, har på et forunderlig vis blitt integrert i samfunnet. Hytter, hus og camping har gjennom anleggsperioden vært fylt opp av anleggsarbeidere, og for noen av dem har integreringen slått røtter i bygda.

Gjennom anleggstiden har også Torsken kommune vært svært imøtekommende i forhold til arbeiderne fra Island. De har holdt åpne dører til gymsal, svømmebasseng og treningsstudio, og norskkurs har vært arrangert på skolen.

Utfordrende arbeid

Veien opp til Torskenskaret er smal og bratt, med ekstrem rasfare. Sikring og veiutvidelse har vært nødvendig for å etablere trygg transport. Denne veien er også ferdselsåre for beboerne i bygda Torsken, og har i anleggsperioden vært åpen for alminnelig ferdsel. Arbeidet med utbedring av veien er gjennomført som et samarbeid mellom Kystverket og Statens vegvesen. Også her har Istak vært utførende.

Å si at prosjektet har vært risikofylt, er absolutt ingen overdrivelse. Utfordringene til mannskap og maskiner i dette prosjektet har vært store. Ikke minst å ivareta sikkerheten, har vært en krevende og vanskelig oppgave. Trafikkstyring, logistikk, samband, rasfare og HMS-arbeid har vært håndtert på en meget tilfredsstillende måte.

Uvær og snøras har stanset arbeidet mange ganger i vinter, og brøyting og salting har preget hverdagen i stor grad.

Klar i juni

Byggetiden var beregnet fram til november 2011, men god drift har ført til at anelletg etter all sannsynlighet vil bli ferdigstilt i midten av juni.

Siste nytt