Publisert: , Oppdatert:

Stamnettutredningen godt grunnlag for økt sjøtransport

Stamnettutredningene, som transportetatene og Avinor la fram på en pressekonferanse i Oslo 7.april, er de faglige forslagene til regjeringens arbeid med Nasjonal Transportplan. Utredningene peker på oppgaver og tiltak for å kunne møte transportbehovene i mange år framover.

Sjøvegen, som Kystverket har ansvaret for, omfatter hovedledene og stamnettet. Til sammen dreier det seg om over 25 000 kilometer. Og langs disse ledene er det 22 500 fyr og sjømerker. Dessuten har Kystverket ansvar i den samferdselsmessige sammenhengen ansvar for lostjeneste, trafikksentraltjenester, radionavigasjon, meldingstjeneste og havnesikring.

Utdyping av farledene er også en viktig del i tiltakene for å gjøre sjøvegen sikrere langs noskekysten. Tiltakene Kystverket foreslår i sin stamnettutredning rettes inn mot områder hvor det oppnås størst mulig effekt i forhold til målsettingene.

Assisterende kystdirektør, Per Jan Osdal, vektla i sin presentasjon sjøtransportens styrke ved å kunne ta seg av store mengder gods over lange strekninger, at sjøtransport er miljøvennlig og at det i denne del av transportsektoren er få drepte og skadde.

- Mer transport på sjø er et mål, sa politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet, Fride Solbakken, på pressekonferansen. Dokumentet som er laget av Kystverket er et godt grunnlag for å få dette til, sa hun.

Siste nytt