Publisert: , Oppdatert:

Dialogmøte om gjennomføring av losplikten på Svalbard

Kystverket ønsker å orientere berørte parter om prosessen med gjennomføring av losplikt på Svalbard og å gi muligheten til å komme med innspill tidlig i prosessen med utvikling av regelverket. Vi inviterer derfor til dialogmøte i Kystverket, Hovedkontoret sine lokaler i Ålesund, torsdag 5. januar 2012 kl. 10.00 – 13.00.

Regjeringen har bestemt at det skal innføres statlig lostjeneste på Svalbard. Fiskeri- og kystdepartementet har bedt Kystverket lage et utkast til forskrifter som skal gjennomføre losloven og losforskriftene på Svalbard. Utkastet skal oversendes departementet i januar 2012 og vil etter behandling der bli sendt på ordinær høring.

Trinnvis innføring

Alle detaljene i arbeidet med innføring av losplikt på Svalbard er ikke på plass og Kystverket er i dialog med Fiskeri- og kystdepartementet om saken. Den skissen som det per nå arbeides ut i fra er imidlertid at losplikten skal innføres trinnvis, trolig gjennom tre sesonger og med full losplikt (los og farledsbevis) fra 2014. For seilingssesongen 2012 vil det bli foreslått losplikt for innseilingen til Svea samt at Kystverket jobber for å kunne tilby frivillig lostjeneste for oversjøiske/større cruisefartøy for seilas på vestkysten av Svalbard (Isfjorden, Magdalenafjorden, Moffen), også for seilingssesongen 2012.

Enn så lenge må Kystverket ta nødvendige forbehold om de endelige konklusjonene etter vår dialog med departementet, og også for de høringsprosessene som må gjennomføres for å gjøre losloven og losforskriftene gjeldende på Svalbard.

Spørsmål i saken kan rettes til
Henning Osnes Teigene
Henning.osnes.teigene@kystverket.no
70 23 10 51/ 97 98 35 92

Siste nytt