Publisert: , Oppdatert:

Høring av nye trafikkseparasjonssystem for Vestlandet og Sørlandet

Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om trafikkseparasjonssystem i Norges økonomiske sone. Høringsfrist: 1. april.

Forskriften fastsetter to nye rutesystem i Norges økonomiske sone; utenfor Vestlandet fra Runde til Utsira, og utenfor Sørlandet fra Egersund til Risør. Rutesystemene består av trafikkseparasjonssystemer og tilhørende anbefalte seilingsruter som skal sikre at større fartøy i internasjonal fart samt olje- og kjemikalietankere blir seilende lenger vekk fra land. Hovedformålet med rutesystemene er å redusere sannsynligheten for at en ulykke skal inntreffe og å redusere konsekvensene av et eventuelt oljesøl om en ulykke likevel skulle skje.

Forslag til rutesystem ble sendt på høring av Kystverket den 23. november 2010, i forkant av at de ble lagt frem for FNs sjøfartsorganisasjon, IMO. Forskriften som nå er på høring gjennomfører rutesystemene som vedtatt av IMO.

Høringsbrevet og utkast til nye forskrifter ligger vedlagt nederst i denne saken.

Merknader sendes til Kystverket innen 1. april 2011. Merknader kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no. Vennligst merk svaret med vår referanse 10/03831.

Spørsmål kan rettes til Trond Langemyr på telefon 37 01 97 49 eller Henning O. Teigene på telefon 70 23 10 51.

Relaterte dokumenter

Siste nytt