Publisert: , Oppdatert:

Vellykket åpningsarrangement i Stamsund

Foran et 50-talls inviterte gjester og en stor lokal folkemengde, foretok Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i går den offisielle åpningen av Stamsund Fiskerihavn.

I talen sin pekte Berg-Hansen på betydningen av gode havner for sysselsetting og vekst, og at skjerming av innseilingen også ville bidra til at det nå kunne forventes bedre regularitet i trafikkhavna og mindre kanselleringer. Den nye om lag 200 meter lange moloen ble av flere talere framhevet som et vakkert byggverk. Høyde fra bunn til topp på moloen er på det meste i overkant av 30 meter som rommer cirka 210 000 kubikkmeter stein.

Også Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa hilste til Vestvågøy kommune ved ordfører Johnny Finstad og gratulerte med ei flott havn. Samtidig, og til stor jubel fra de frammøtte, forsikret hun at Hurtigruten nå var garantert å anløpe 34 havner sju dager i uken gjennom hele året. I talen henvendte hun seg spesielt til de mange ungene, som for anledningen hadde fått fri fra skolen, og sa at de i voksen alder kunne tenke tilbake på denne dagen de hadde vært med å markere for kommunen og Stamsund, og at satsningen på havna helt sikkert ville sikre sysselsetningen for flere av dem i framtiden.

Deretter ble ”Å eg veit meg eit land” vakkert sunget og akkompagnert av lokale krefter.

Statsråd Lisbeth Berg-Hansen kuttet snoren som var spent over innseilingen mellom Tankholmen og Tørnholmen og overleverte dermed innseilingen til Vestvågøy kommune. Hvalfangstskuta ”Brandsholmbøen” fyrte deretter av hvalkanonen og seilte som første fartøy ut av fiskerihavna og videre ut på feltet for å fortsette fangsten av vågehval.

De inviterte gjestene gikk deretter om bord i tråleren ”Stamsund” og seilte under eskorte av flere fiske- og fritidsfartøyer, samt vikingskipet ”Vargfotr”, inn gjennom den nye innseilingen inn til kai ved Aker Seafoods sin fabrikk.

Cirka 300 personer er i dag sysselsatt i fiskerinæringen i Stamsund, og den nye innseilingen til fiskerihavna vil sikre jevn tilførsel av råstoff fra den havgående fiskeflåten.

Regiondirektør Fridtjof Wangsvik ga ros til innbyggerne i Stamsund for den tålmodighet de hadde vist under anleggsperioden med tungtrafikk, støy og anleggsvirksomhet og plager som følger med et så stort prosjekt. Han fremhevet også samarbeidet mellom Vestvågøy kommune, Fylkesmannens miljøvernavdeling og KLIF hadde gått smertefritt, og at miljømudringen av forurenset masse som hadde funnet sted i Stamsund havn var ny erfaring for Kystverket. Dette var begynnelsen til også legge miljøet inn i kommende prosjektplanlegging av andre fiskerihavneprosjekt.

Det var en stor dag i Stamsund med både åpningen av innseilingen til fiskerihavna og åpning av Stamsund Internasjonale Teaterfestival.

Siste nytt