Publisert: , Oppdatert:

Oppstart av utdypingsarbeid i Karmsundet

Denne uka starter utdypingen av to grunner i Karmsundet i Rogaland. Tiltaket skal bidra til økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet for fartøy som seiler i den sterkt trafikkerte skipsleia.

– Dette er et prosjekt vi har planlagt lenge, og vi ser nå frem til å komme i gang. Karmsundet er en av de mest trafikkerte skipsleiene på Vestlandet, og dette tiltaket vil gjøre det enklere og tryggere for skipstrafikken å manøvrere i farvannet, sier prosjektleder Tone Sivertsen i Kystverket.

Grunna Vestre Storesundflu er i dag et uromoment for skipstrafikken i det trange farvannet og har blitt påseilt flere ganger. Grunna skal sprenges ned til 12 meters dybde, og til sammen 17 000 kubikkmeter fjell blir fjernet over et 5000 kvadratmeter stort undersjøisk område.

Like nord for Karmsund bro, skal også et grunt sjøområde utdypes ned til 12 meters dybde. Det grunne sjøområdet er i dag til hinder for større fartøy. Dybdebegrensningen, i kombinasjon med sterk strøm, gjør det utfordrende å navigere større fartøy her. Totalt fjernes 13 000 kubikkmeter masse, fra et 13 600 kvadratmeter stort undersjøisk område.

Kystverket vil fjerne en grunne om gangen, med oppstart lengst nord ved Vestre Storesundflu. Det området hvor det ikke pågår arbeid vil være åpent for trafikk som vanlig.

Farleia vil være åpen i anleggsperioden, men området ved Vestre Storesundflu vil bli stengt i korte perioder under sprenging. Farleia blir i anleggsperioden betydelig innsnevra i området nord for Karmsund bro. På begge lokalitetene blir det under arbeidet satt opp midlertidig merking for båttrafikken.

Arbeidet utføres av entreprenøren Skanska Norge AS og vil pågå fra mandag til lørdag mellom kl. 07.00 og 19.00. Arbeidet skal ferdigstilles i slutten av oktober.

Fakta

  • Årlig registrerer Kystverket rundt 14.000 skipsbevegelser gjennom Karmsundet. 
  • Trafikken er dominert av lasteskip og passasjerskip, men også mindre tankskip og annen nyttetrafikk seiler her.
  • Fjerning av grunnene vil gjøre det enklere for skipstrafikken å manøvrere i farvannet, og bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser i Karmsundet.

Siste nytt