Publisert: , Oppdatert:

Foreslår en kraftig reduksjon i kystavgiften

Mandag 7. november sendte Kystverket forslag til avgiftssatser og forskriftsendringer for 2012 på høring. Høringsforslaget legger opp til reduserte avgifter for fartøy som betaler kystavgift og losavgift.

Kystverket foreslår at kystavgiften skal reduseres med hele 52,9 prosent, mens losavgifter oppjusteres i gjennomsnitt med 1,8 prosent med hensyn til pris- og lønnsvekst. Sikkerhetsavgiften kan forvente en økning på 3,9 prosent i gjennomsnitt på grunn av pris- og lønnsvekst og økt bemanning ved sjøtrafikksentralene. Reduksjonen i kystavgiften er en følge av regjeringens halvering av inntektskravet.

Utover justering av satsene foreslår Kystverket at alle årsavgiftene skal betales kvartalsvis. Næringen har i flere år etterspurt en oppdelt betaling av årsavgiften, noe Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket ønsker å tilby fra 2012. I følge høringsforslaget vil alle årsavgifter fra og med 2012 dermed bli fakturert kvartalsvis.

Endringsforskriftene forventes å bli vedtatt i siste halvdel av desember. Informasjon om tidspunkt for bestilling av årsavgifter vil gjøres tilgjengelig på www.kystverket.no.

Relaterte dokumenter

Siste nytt