Publisert: , Oppdatert:

Bisto driftende fartøy utenfor Haugesund

Kvitsøy trafikksentral fikk kl. 11.57 i dag melding om at det 110 meter lange lastefartøyet ”Norvind” hadde maskinproblemer på Sletta nord for Haugesund. Trafikksentralen tilkalte umiddelbart taubåtassistanse.

─ På det tidspunktet vi fikk meldingen stod vinden rett på land, med sterk kuling fra nord/nordvest. ”Norvind” klarte å sette anker ti minutter etterpå, når den var cirka en nautisk mil fra land, sier trafikkleder Ole Kristian Klausen ved Kvitsøy trafikksentral.

”Norvind” var fullastet med stein og på vei nordover mot Tyssedal når den varslet trafikksentralen om overoppheting i maskinen. Klausen forteller at trafikksentralen umiddelbart iverksatte varslingsrutiner i henhold til beredskapsplan og ba taubåten BB ”Coaster” og redningsskøyta ”Bergen Kreds” om å gå mot fartøyet for å bistå. En time senere, kl. 13.00, fikk taubåten satt sleper på ”Norvind”, som på det tidspunktet hadde mistet all strøm om bord. Fartøyet ble deretter slept til Haugesund.

Navigasjonsassistanse, enten på forespørsel fra fartøy eller når man observerer en uregelmessig navigering hvor trafikklederen anser det nødvendig å gripe inn, er en av trafikksentralens viktigste oppgaver. I 2010 utførte Kvitsøy trafikksentral over 3100 inngrep for å avklare trafikksituasjoner og forhindre alvorlige hendelser, eksempelvis inngrep for å korrigere fartøyets fart og kurs.

Kvitsøy trafikksentral regulerer og overvåker skipstrafikken i området fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør, som er det mest trafikkerte området langs norskekysten. I 2010 utstedte trafikksentralen nærmere 106.000 seilingsklareringer i området.

Siste nytt