Publisert: , Oppdatert:

Nordisk ekspertmøte om regional trafikkovervåking

Kystverket arrangerte 25.-26. oktober, på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet, et nordisk ekspertmøte i Haugesund om samarbeid innenfor regional maritim trafikkovervåking.

Over 40 representanter fra nordiske myndigheter, samt EU kommisjonen og EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA deltok for å drøfte nye utviklinger og felles problemstillinger innenfor maritim trafikkovervåking i nordområdene, og diskutere felles løsninger og fremtidig samarbeid. 

Representanter fra svenske, finske, islandske og danske maritime etater deltok sammen med representanter fra blant ennet Fiskeri- og kystdepartementet, Utenriksdepartementet, Justisdepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet, Forsvaret, Politidirektoratet, og Hovedredningssentralen.

Lazaros Aichmalotidis, enhetsleder ved seksjonen for trafikkovervåking og meldingstjenester i EUs sjøsikkerhetsorganisasjon EMSA, og Christos Pipitsoulis fra Europakommisjonens generaldirektorat for transport og energi presenterte EUs system for maritim trafikkovervåking og relevante forsknings- og utviklingsprosjekter, samt EUs maritime transportpolitikk.

Presentasjon

Navn

Organisasjon

Maritime monitoring Kirsti Slotsvik Norwegian Coastal Administration
Monitoring systems in Norway Jon Leon Ervik Norwegian Coastal Administration
Use of monitoring systems in
Search and Rescue operations
Stein Solberg MRCC

Qualification and training of VTS/
Maritime monitoring personnel

Thomas Erlund Finnish Transport Agency

IMO relations, LRIT, AIS and
e-navigation

Finn Martin Vallersnes Norwegian Coastal Administration
SafeSeaNet and relevant
monitoring projects
Lazaros Aichmalotidis European Maritime Safety Agency

Update on the development in
satellite monitoring

Tony Bauna Kongsberg Satellite Services

Vessel monitoring system in
Iceland

Baldur Bjartmarsson Icelandic Maritime Administration

Update on the Baltic
cooperation

Pernilla Bergstedt Swedish Transport Agency

The experience from the
cooperation in the Barents
Watch Project

Frode Kjersem

Norwegian Coastal Administration

Russian-Norwegian Cooperation
in the Barents area

Jarle Hauge

Norwegian Coastal Administration

International legislation, Update
on the Polar Code for shipping
and navigation in the Artic

Turid Stemre

Norwegian Maritime Directorate

European maritime directives and
the R&D eMare project

Christos Pipitsoulis

The European Commission

What lesson can we learn from
the cooperation in the Arctic area?
John Evensen Norwegian Coastal Administration

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt