Publisert: , Oppdatert:

Regjeringen innfører losplikt på Svalbard

Regjeringen gir sin tilslutning til Kystverkets anbefaling om å innføre en statlig lostjeneste for all skipstrafikk på Svalbard på tilsvarende måte som på fastlandet.

Dette innebærer at losloven med tilhørende forskrifter vil bli gjort gjeldende på øygruppen.

 - Vi går nå i gang med implementeringen av dette viktige tiltaket for sjøsikkerheten på Svalbard, sier sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen.

- Bruk av los og kvalifisering av navigatører gjennom farledsbevisordningen er det viktigste enkelttiltaket for å bedre sjøsikkerheten, og i dialog med berørte næringer vil vi nå utarbeide nødvendige overgangsordninger for å sikre en hensiktsmessig innføring.

 

Siste nytt