Publisert: , Oppdatert:

Bestilling av årsavgifter for 2013

Det er nå tid for å bestille årsavgifter for 2013 i meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Årsavgifter må bestilles innen 31. desember 2012 for å være gyldige fra 1. januar 2013.

Kystavgiften avvikles i 2013, og fartøy i innenriks fart over 500 BT vil fra neste år slippe å betale årsavgift for kystavgift. Faktura blir derfor ikke automatisk utstedt til disse fartøyene slik som tidligere år.

Forslaget til avgiftssatser for 2013 er på høring og Fiskeri- og kystdepartementets fastsettelse av avgiftssatsene vil foreligge i slutten av desember 2012. Losavgiftene er foreslått redusert med to prosent i gjennomsnitt, ved at losingsavgiften (timesatsene for å ha los om bord) reduseres med 3,3 prosent og losberedskapsavgiften inklusive årsavgiften er uendret.

Sikkerhetsavgiften i Oslofjorden er foreslått økt med 4,9 prosent, sikkerhetsavgiften i Grenland +7,2 prosent og sikkerhetsavgiften for Sture og Mongstad +1,4 prosent. Sikkerhetsavgiften i Rogaland foreslås uendret.

Type avgift

Årsavgift 2013

Enkeltseilas 2013

Losberedskapsavgift (uendret fra 2012)

Under 5000 BT: Kr 27,90 pr BT

5001-10000 BT: Kr 54,25 pr BT

Over 10000 BT: Kr 65,95 pr BT

Inn-/utseiling kr 0,80 for de første 3000 BT og kr 0,71 pr BT for overskytende BT.
Sikkerhetsavgift Oslofjorden Kr 21,50 pr BT

Kr 0,43 pr BT
Sikkerhetsavgift Rogaland
Sikkerhetsavgift Kårstø
Kr 13,50 pr BT
Kr 54,00 pr BT
Kr 0,27 pr BT
Kr 1,08 pr BT

Faktura sendes på grunnlag av bestilling i SafeSeaNet Norway. Årsavgiftene faktureres kvartalsvis og skal betales innen den 1. i hvert kvartal. Ved bestilling av årsavgiftene i SafeSeaNet vil kvartalsbeløpene vises i systemet.

Seilas i avgiftspliktig farvann i 2013 som påbegynnes før årsavgift er bestilt, vil bli fakturert som enkeltseilas. Brukere anmodes derfor å bestille årsavgift så snart som mulig.

Bestill årsavgifter

Skipsrapportering

Relaterte dokumenter

Siste nytt