Publisert: , Oppdatert:

Landet rundt med beredskapsanalysen

Kystverkets beredskapssenter skal presentere beredskapsanalysen for alle beredskapsregionene langs kysten. Dette gjøres på en rundtur, med besøk til - og spesielt fokus på de respektive regionene.

– Denne rundturen til alle regionene gjør vi fordi vi ønsker å møte den enkelte på deres hjemmearena. I tillegg til å få presentert selve beredskapsanalysen, med spesielt fokus på områdene vi besøker, får vi dialog med den enkelte, forteller leder for Kystverkets beredskapssenter, Helge Munkås Andersen.

Kystverkets analyse av beredskapen mot akutt forurensning ble ferdigstilt i juni 2011. Arbeidet bygger på analysene om sannsynlighet for oljeutslipp fra skipsfart og miljørisiko ved akutt forurensning – nå, og fremover mot år 2025. Samtidig beskriver analysen ulike tiltak og behovet for å etablere komplette beredskapssystemer som består av nødvendig materiell og opplært personell.

I analysen har Kystverket anbefalt en rekke stasingsområder, deriblant økt satsing på kommunal beredskap mot akutt forurensning og grunnberedskap i alle beredskapsregioner langs kysten.  

Tirsdag 14. februar ble det første møtet holdt for beredskapsregionene Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud og Indre Oslofjord.

Relaterte dokumenter

Siste nytt