Publisert: , Oppdatert:

Fokus på nordområdene under statsråd-besøk

Utenriksminister Jonas Gahr Støre fikk onsdag 8. februar et innblikk i Kystverkets arbeid med trafikkovervåking i havområdene og internasjonale samarbeid. Statsråden benyttet anledningen til å besøke Kystverkets regionkontor i Haugesund i forbindelse med sin deltakelse på Haugesundkonferansen.

─ Jeg tror alle ser interessen av å ha oversikt over det som skjer i havområdene. Skulle ulykken skje handler det mye om responstid og hvor fort du kan komme til unnsetning, og da må vi ha den type bilder vi ser her på huset, sa utenriksministeren i et intervju med TV Haugaland under besøket hos Kystverket Vest.

I møte med Kystverket fikk utenriksministeren demonstrert informasjonssenteret North Atlantic IMC, som registrerer og videreformidler sanntidsinformasjon om skipsbevegelser i havområdene utenfor Norge til andre offentlige myndigheter og nordatlantiske land.

Også utviklingen av et felles rapporteringsregime for utveksling av trafikkinformasjon mellom Kystverket og maritime myndigheter i Russland var i fokus, samt Kystverkets ledende rolle i e-navigation konseptet som ser på globale løsninger for bedre samhandling mellom regelverk, kommunikasjonsløsninger, opplæring, og driften av maritime operasjoner om bord i skip og på land.

Satser på nordområdene

Kort tid før besøket hos Kystverket holdt Støre et innlegg om regjeringens nordområdesatsing og perspektiver for norsk nordområdepolitikk for over 240 deltakere under den årlige Haugesundkonferansen, som er en nasjonal møteplass for maritime aktører.

─ Vi merker økende internasjonal interesse for nordøstpassasjen og nordområdene, sa utenriksministeren under sitt innlegg på Haugesundkonferansen. ─ Vi ser bildet av en ny industriæra i nordområdene, og norsk kompetanse og industri skal ha en ledende rolle i den videre utviklingen i regionen.

Synliggjør nytteverdi og kompetanse

Kystverkets samarbeid med EUs sjøsikkerhetsorgan EMSA, samarbeidet med Russland i nordområdene og lederrollen for IMOs globale satsing for økt sjøsikkerhet og effektivitet for skipsfarten ble belyst under besøket.

─ Det er viktig for oss å synliggjøre nytteverdien av Kystverkets engasjement i en rekke ulike nasjonale og internasjonale samarbeid, og de mulighetene dette fører med seg for Norge. Vi ser at økt skipstrafikk i nordområdene fører med seg både muligheter og utfordringer som krever et helhetlig samarbeid på tvers av myndighetsansvar og landegrenser, og Kystverket er med sin unike kompetanse en viktig bidragsyter og ressurs i så måte, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik.  

Les mer om innleggene ved Haugesundkonferansen på sdir.no.

Siste nytt