Publisert: , Oppdatert:

Oljevernberedskapens historie i Norge mellom to permer

I forbindelse med markeringen av 40 år med oljevernberedskap i Norge, er historien kommet ut i bokform. Boken er ført i pennen av nå pensjonerte oljevernveteran Ottar Longva.

Norsk oljevern gjennom 40 år. Bok skrevet av Ottar LongvaI boken ”Norsk oljevern gjennom 40 år” går forfatter Ottar Longva opp de historiske sporene fra oljevern­beredskapens spede begynnelse i 1972 – siden han selv begynte sitt virke innen oljevern og oljevernberedskap.

Longva beskriver endringene
som organiseringen av den offentlige oljevernberedskapen mot akutt forurensning har gjennomgått, og viser hvor omfattende og mangesidig beredskapsarbeidet har vært.

Utstyrsutvikling, opplæring og vurdering av miljø­ og skadekonsekvenser har vært sentrale elementer i beredskapsoppbyggingen. Likeledes samarbeidet med andre deler av beredskapen, spesielt kommunene og Kystvakten. Med årene har dessuten håndteringen av oljeutslipp fra vrak fått en sentral plass i beredskapsarbeidet.

Boka skildrer det omfattende arbeidet som oljeverberedskapen har satt inn ved større og mindre utslippshendelser, ofte under tungt mediefokus. Gjennom historier fra avisutklipp og tidligere kollegaer tegner forfatteren et levende bilde av hvordan livet i oljevernberedskapen kunne arte seg ­ og fortsatt arter seg.

Fakta

Om forfatteren

Ottar Longva

Ottar Longva (f. 1943)

  • Avsluttet sin karriere i den norske handelsflåten i 1972, og begynte
    i daværende Hovedstasjon for oljevern A/S.
  • Var med i den videre oppbyggingen av den norske beredskapen mot akutt forurensning Hovedstasjon i 1978 ble en del av Statens forurensningstilsyn.
  • Seksjonssjef med hovedoppgave innen operasjon og opplæring fra 1994 til 2006.
  • Fortsatte i samme funksjon etter at avdelingen ble overført til Kystverket i 2003.
  • Etter noen år som seniorrådgiver gikk han av med pensjon i 2009.

Siste nytt