Publisert: , Oppdatert:

Dialogmøte om havnesikring

Fastsetting av sikringsnivåer i havner og havneterminaler var blant temaene da representanter fra det danske Kystdirektoratet nylig besøkte sine norske kolleger i Kystverket.

Fra venstre Winnie Vestergaard og Hans Erik Cutoi-Toft fra det danske Kystdirektoratet, i samtale med Leif Jansen, Kristine Runde og Gry Lunde fra Kystverket.
Fra venstre Winnie Vestergaard og Hans Erik Cutoi-Toft fra det danske Kystdirektoratet, i samtale med Leif Jansen, Kristine Runde og Gry Lunde fra Kystverket.

De ansvarlige for havnesikringsarbeidet i det danske Kystdirektoratet var nylig på besøk hos Kystverkets hovedkontor for dialogmøte. Danskene gjennomfører tilsvarende møter med alle land de har felles fergeforbindelse med. 

Formålet med besøkene er å utvikle samarbeidet mellom det enkelte lands myndigheter som har ansvar for fastsetting av sikringsnivået i havner og havneterminaler - og ikke minst få klarlagt kommunikasjonslinjene ved sikringshendelser som kan involvere flere land.

Temaer som ble diskutert var blant annet sikringsrelaterte hendelser og definisjoner av høyrisikoområder. I tillegg ble møtet brukt til generell erfaringsutveksling, og til å diskutere felles utfordringer innen havnesikring.

– At dialog mellom landene er veldig viktig, så vi blant annet i forbindelse med hendelsene 22. juli 2011. Da trengte vi dialog for å kunne ta avgjørelser om å heve sikringsnivået raskt. Poenget med regelverket er å ivareta skip i internasjonal fart, og når vi har felles fergetrafikk er det viktig at vi reagerer likt, understreker seniorrådgiver Gry Lunde i Kystverket.

Siste nytt