Publisert: , Oppdatert:

Drøftet muligheter og konsekvenser for e-navigation

Kystverket var 31. januar vertskap for Fiskeri- og kystdepartements seminar om e-navigation i Haugesund. Nærmere 55 representanter fra ulike statlige departementer, offentlige etater og maritim industri deltok under seminaret som belyste muligheter og konsekvenser knyttet til det globale e-navigation konseptet.

Norge leder utviklingen av en strategisk implementeringsplan for e-navigation på vegne av FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization).Over 60 land og internasjonale organisasjoner deltar i arbeidet som skal ferdigstilles i 2014.

e-navigation handler om å få skip sikkert og effektivt fra havn til havn på en miljøvennlig måte ved hjelp av gode globale navigasjons- og kommunikasjonssystemer, og landbaserte tjenester. Mulige konsekvenser og muligheter for norske myndigheter og industri var to av hovedtemaene som ble presentert og diskutert under seminaret.

─ Innføring av e-navigation vil på sikt kunne påvirke operasjonelle, tekniske, juridiske, opplæringsmessige og økonomiske forhold innenfor maritim virksomhet, opplyste John Erik Hagen, som leder IMOs strategiske arbeidsprogram for e-navigation.

Last ned presentasjoner fra seminaret:

Hva er e-navigasjon?
Regiondirektør John Erik Hagen, Kystverket

Hvilke muligheter vil e-navigasjon innebære?
Avdelingssjef Jon Leon Ervik, Kystverket

e-navigasjon: Realisering av norske målsettinger,
Seniorrådgiver Finn Martin Vallersnes, Kystverket

Sjødata - til nytte for samfunnet
Direktør Evert Flier, Statens Kartverk Sjø

e-navigasjon – operasjonelle, tekniske, juridiske, opplæringsmessige og finansielle konsekvenser.
Prosjektleder Lars Vollen, Det Norske Veritas

Fakta

  • e-navigation ser på harmonisering og integrering av systemer og løsninger som benyttes av brukere på land og sjø.
  • e-navigation sikter på å utvikle et helhetlig konsept som kan bidra til å redusere risikoen knyttet til skipsulykker og forbedre effektiviteten for skipsfarten og landbasert maritim virksomhet.
  • Foreslåtte tekniske og operasjonelle løsninger i e-navigation konseptet vil i løpet av 2012 testes ut i Malakka- og Singapore-stredene i prosjektet Marine Electronic Highway (MEH).
  • En endelig stragisk implementeringsplan for e-navigation vil ferdigstilles i 2014.

Siste nytt