Publisert: , Oppdatert:

Ny organisering av Kystverkets beredskap mot akutt forurensning

Fra 1. januar 2012 opprettet Kystverket et nytt beredskapssenter og en ny beredskapsavdeling, begge med base i Horten. – Omorganiseringen av Kystverkets beredskap mot akutt forurensning vil styrke arbeidet og utviklingen på dette området, sier den nye lederen for beredskapssenteret, Helge Munkås Andersen.

Beredskapssenteret vil være underlagt beredskapsavdelingen, og vil i hovedsak jobbe med miljøfaglige, operative og materielltekniske spørsmål knyttet til statens beredskap mot akutt forurensning. Senteret vil ivareta Kystverkets førstelinjeberedskap mot akutt forurensning, inkludert tilsyn og oppfølging av forurensningshendelser.

I forbindelse med opprettelsen skal organisasjonen styrkes med 15 nye stillinger, og det vil bli ansatt nye personer i Horten, Bergen, Ålesund, Kabelvåg og Tromsø. Alle vil være knyttet til  beredskapssenteret.
 
Kystverkets nye beredskapsavdeling inngår som del av Kystverkets Hovedkontor, men lokalisert med hovedtyngde i Horten. Avdelingen vil ivareta direktoratsoppgavene og overordnet fagansvar, samt styring av virksomhetsområdet beredskap mot akutt forurensning. Avdelingen vil videre ivareta kontakt med Fiskeri- og kystdepartementet og samarbeidende direktorater, samt oppfølging av internasjonale spørsmål.

Beredskapsavdelingen er overordet beredskapsssenteret, og gir oppdrag, rammer og føringer for senterets virksomhet. Avdelingen ivaretar Kystverkets andrelinjeberedskap mot akutt forurensning og har beslutningsmyndighet til å iverksette statlige aksjoner og overta aksjonsansvaret fra forurenser. Beredskapsavdelingen ledes av avdelingsdirektør Johan Marius Ly.

Siste nytt