Publisert: , Oppdatert:

Varsle Kystverket om ISPS-sikringshendelse

Det er opprettet nytt varslingsnummer som skal benyttes fra og med 1. januar 2012 for varsling om ISPS-sikringshendelser.

Varsle Kystverket om ISPS-sikringshendelse, terrorhandlinger og andre forsettlige ulovlige handlinger, som kan skade havner, havneterminaler eller fartøy som anløper disse.

 Tlf:  35 57 26 25 (Trafikksentralen i Brevik)


NB! Oppdages pågående/akutt ISPS-sikringshendelse varsles først politiets nødtelefon 112.

Siste nytt