Publisert: , Oppdatert:

Ber fritidsflåten om å ta hensyn til nyttetrafikk

Flere og grovere tilfeller av konflikt mellom småbåter og nyttetrafikk gjør at Kystverket nå går ut med anmodning om at fritidsflåten må å ta større hensyn til nyttetrafikken langs kysten. – Det er altfor mange tilfeller der vi opplever nestenulykker, sier losoldermann for Oslofjorden, Elise Rusten.

– I år har vi hatt flere episoder med større seilbåter som legger seg helt opp til cruisbåter, fordi de skal helt inntil for å se. Dette er store og tunge fartøyer som er krevende å manøvrere. Fritidsflåten MÅ utvise større sjøvett og forsiktighet, understreker Elise Rusten.    

Jevnlig får hun tilbakemeldinger om farlige situasjoner fra loser som utfører oppdrag om bord i fartøyer som går i nyttetrafikk, og fra andre fartøyer som har sitt daglige virke i hennes ansvarsområde.

Det som er påfallende i år, er at hyppigheten er større enn tidligere, og flere av forholdene er grovere og utgjør direkte farlige situasjoner.

– Nyttetrafikken følger plikter, pålegg, regler og definerte seilingsruter i sin fart. Så her er det først og fremst de som fører småbåten, fritidsflåten, som må utvise mer sjøvett – og som må ta ansvar for at denne typen farlige situasjoner ikke oppstår. Det handler om å bruke sunn fornuft , og om å ta hensyn til både seg selv og andre, sier losoldermannen.

Situasjonen er så alvorlig at losoldermannen frykter at ulykker vil skje. Hun har derfor sett seg nødt til å ta med denne oppfordringen i sikkerhetsmeldingene som går ut over Tjøme radio.

Siste nytt