Publisert: , Oppdatert:

Funn av granater i ”Murmansk”

I forbindelse med fjerningen av vraket av den russiske krysseren ”Murmansk” er det per 5. juli funnet til sammen 16 granater. Granatene blir forskriftsmessig håndtert av fagpersonell fra forsvaret.

Krysseren ”Murmansk ” grunnstøtte i desember 1994 under slep til opphugging, og endte i fjøresteinene utenfor Sørvær på Sørøya i Finnmark.

Ettersom det var slep av et utrangert fartøy er funn av granater om bord overraskende. Likevel ble nødvendige forholdsregler tatt i forbindelse med utlysningen av anbudskonkurransen for fjerning av vraket. For å være forberedt i tilfelle granatfunn ble det under planlegging av fjerningsarbeidet etablert prosedyrer for hvordan eventuelle funn av eksplosiver skal håndteres.

Ikke alle granatene som er funnet har vært skarpe. All varsling av granatfunnene har gått via Politiet og Forsvaret.

Forsvaret har sendt kvalifisert personell til Sørvær for destruksjon av garantene.  Sprengninger er utført i sikker avstand fra riveanlegget, og arbeidet med destruksjon av granatene har gått som planlagt.

Vraket av Krysseren ”Murmansk” er i en slik forfatning at det er umulig å inspisere inne i vraket. Vraket er delvis kollapset, og tillater ikke sikker tilkomst. Dette medfører at vraket må fysisk åpnes før det kan inspiseres innvendig. 

Som en konsekvens av muligheten for funn av eksplosiver har entreprenøren AF Decom foretatt forsiktig riving av vraket, og årvåkenhet er vektlagt fra operatørene sin side. 

Det er etablert et godt samarbeid mellom entreprenør, Kystverket, Politiet, Forsvaret og Hasvik kommune i forbindelse med funnene av granater.

Kontaktperson Kystverket
Johan Marius Ly
Beredskapsdirektør
Tlf: 95 70 93 35

Fakta

Bilde av Murmansk- til faktaboks

  • Den utrangerte russiske kryssaren "Murmansk" sleit seg under eit slep frå Murmansk hamn til opphogging i India. Ferda endte i fjøresteinane utanfor Sørvær på Sørøya i Finnmark 24. desember 1994.
  • I 2008 avgjorde fiskeri- og kystministeren at vraket skal fjernast.
  • Våren 2009 inngikk Kystverket og AF Decom avtale om å fjerne vraket. Kontraktsummen er på om lag 240 millionar kroner (eks. mva.).
  • I prosjektet skal det ved hjelp av spunt etablerast ein tørrdokk der ”Murmansk” ligg. Det tørrlagte vraket skal så i 2011 rivast og fjernast. Sommaren 2012 skal moloar som er oppretta for å verne vraket også vere borte.

Siste nytt