Publisert: , Oppdatert:

Høring: Ny forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger

Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger. Forskriften skal erstatte dagens gjeldende forskrift - forskrift 15. januar 1993 nr. 82 om lokalisering, utforming og tekniske krav til fyrlys, sjømerker og farvannsskilt som skal regulere ferdselen.

Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Illustrasjonsfoto: Rune Kristiansen)
Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Illustrasjonsfoto: Rune Kristiansen)

Det følger av havne- og farvannslovens § 19 (2) at det skal innhentes tillatelse fra departementet før fyrlys, sjømerker, farvannsskilt eller andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen kan etableres, flyttes, fjernes eller endres.

Departementets myndighet er delegert til Kystverket. Forskriftsforslaget innholder bestemmelser om innhold i søknaden, utforming og tekniske spesifikasjoner for farvannsskilt og navigasjonsinnretninger, vedlikeholdsplikt, merking av akvakulturanlegg med mer.

Høringsfristen er satt til 22. oktober 2012.

Eventuelle merknader sendes til Kystverket, serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller på e-post til post@kystverket.no

Spørsmål i anledning høringen kan rettes til:

Relaterte dokumenter

Siste nytt