Publisert: , Oppdatert:

Oppsummering av miljøundersøkelser etter oljeforurensning

Selv med begrensede påvirkninger på miljøet, er grundige miljøundersøkelser viktig etter grunnstøtinger, viser en rapport fra Havforskningsinstituttet og Kystverket.

Grunnstøtingene til ”Rocknes”, ”Server”, ”Full City” og ”Godafoss” førte hver til oljeutslipp mellom 100 og 500 tonn. En evaluering av de påfølgende miljøundersøkelsene konkluderer med at selv om påvirkningene har vært begrenset, er det fortsatt viktig med grundige undersøkelser for å kartlegge og dokumentere skader på miljøet ved akutte oljeutslipp.

– Ytterligere utvikling av et godt system for organisert og standardisert evaluering av den totale miljøskade etter oljeutslipp i marint miljø, vurderes som svært viktig for ved fremtidige oljeutslipp å kunne fremskaffe mest mulig objektiv og helhetlig informasjon om det totale skadebildet, skriver Stepan Boitsov, Jarle Klungsøyr og Hilde Dolva i rapporten ”Erfaringer etter oljeutslipp lang kysten av Norge”.

Fellesrapporten fra Havforskningsinstituttet og Kystverket diskuterer erfaringer fra hendelsene, og gir anbefalinger for hvordan miljøundersøkelser i fremtiden bør gjennomføres etter akutte oljeutslipp ved norskekysten.

– Miljøkonsekvenser av utslippene er særlig avhengig av berørte naturressurser, oljetype, oljemengde, årstid og værforhold. Oljeutslippene har hovedsakelig bestått av tungolje som har blandet seg relativt lite i vannmasser.  Alle utslippene har skjedd kystnært og ført til stranding av olje. Undersøkelser av konsekvenser for miljøet i strandsonen, sjøfugl, sjømat, sediment og flere andre parametre ble gjennomført. De mest omfattende studiene ble utført etter Full City forliset som forurenset 75 kilometer strandlinje, heter det i rapportens sammendrag.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt