Publisert: , Oppdatert:

Aksjonsledelse under ekstreme forurensningssituasjoner

En arbeidsgruppe fra Kystverket og Oljeindustriens landsforening anbefaler tettere samarbeid mellom oljeselskapene og Kystverket om samordning av aksjonsledelse ved håndtering av ekstreme akutte forurensningsaksjoner.

Fra brannen på boreriggen Deepwater Horizon i 2010.
Fra brannen på boreriggen Deepwater Horizon i 2010.

Eksplosjonen på boreriggen ”Deepwater Horizon” i Mexicogolfen i 2010 resulterte i ett av de største oljeutslippene i historien aktualiserte arbeidet med beredskap mot ekstreme hendelser.

Under en oljevernaksjon i norsk sjøterritorium med tilsvarende størrelse som den i Mexicogolfen, vil det stilles store krav til organisering av arbeidet og tilgang på ressurser i form av materiell og kompetent personell.

Samordning

Arbeidsgruppen fra Kystverket og Oljeindustriens landsforening (OLF) har vurdert statlig overtakelse og samordning av aksjonsledelse med bakgrunn i forurensingssituasjoner med ekstremt omfang, der petroleumsvirksomheten er ansvarlig. Norsk oljevern bygger på samvirkeprinsippet og Kystverket er ansvarlig for samordning av den totale nasjonale forurensningsberedskapen.

Dette innebærer at alle ”gode krefter” anvendes optimalt i akutte forurensningssituasjoner med ekstremt omfang. En samordning av aksjonsledelsen skal likevel ikke rokke ved prinsippene i forurensningsloven, inkludert selskapenes plikt til å oppfylle beredskapskravene og aksjoneringsplikt ovenfor egne utslipp.

Bedre utnyttelse

Etter arbeidsgruppens oppfatning vil en samordning gi aksjonsledelsen rask tilgang på betydelig mengder beredskapsressurser, styrke beredskapsorganisasjonen og utholdenheten.

Gjennom god planlegging og samordning av aksjonsledelsen vil dette både gi en bedre utnyttelse av de samlede ressursene og en mer effektiv innsats ved ekstreme forurensningssituasjoner.

Arbeidsgruppen mener en felles aksjonsledelse også kan styrke håndteringen av en alvorlig forurensningshendelse knyttet til skipsfarten.

I løpet av juni vil det legges fram en endelig rapport fra arbeidsgruppen.

Siste nytt