Publisert: , Oppdatert:

Høringskonferanse om Nordsjøen og Skagerrak

Regjeringen skal neste år legge fram en forvaltningsplan for den norske delen av Nordsjøen og Skagerrak. Kystverket er en av 14 etater som har bidratt til det faglige grunnlaget. Rapportene blir overlevert til departementene denne uka.

  • Nordsjøen og Skagerrak er i mye større grad påvirket av menneskelig aktivitet enn Norskehavet og Barentshavet. Det er satt inn en rekke tiltak for å redusere belastningen på miljøet i Nordsjøen og Skagerrak. Til tross for dette er miljøtilstanden utilfredsstillende på en del områder. Men det ikke alltid vi kjenner den direkte årsaken til miljøproblemene. Det er ofte komplekse sammenhenger.

Det høye aktivitetsnivået i Nordsjøen og Skagerrak fører også til at flere ønsker å bruke de samme arealene og ressursene. Forvaltningsplanen kan bli et viktig styringsverktøy for ytterligere å balansere og prioritere de ulike interessene.

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområda til verdens sikreste og reneste.
– Vi jobber for miljøvennlig, sikker og effektiv sjøtransport. Forvaltningsplanene for havområdene er en viktig sammenheng å spille dette inn i, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik

Miljøverndepartementet inviterer til en åpen innspillskonferanse om forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak i Haugesund tirsdag 22. mai 2012. Formålet er å få innspill fra berørte interessegrupper. De seks utredningene fra Faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak er utgangspunktet for presentasjoner og diskusjoner. Skriftlige innspill til det faglige grunnlaget kan sendes Miljøverndepartementet fram til 15. september 2012.

Siste nytt