Publisert: , Oppdatert:

Klart for oppstart i Vatlestraumen

Kystverket starter onsdag 16. mai utdypingsarbeid i Vatlestraumen. Entreprenøren Wasa Dredging har rigget seg til i skipsleia og vil klargjøre anleggsområdet for sprenging og mudring.

”Vi er i ferd med å etablere rystelsesmålere ved Bjorøytunnelen for å måle rystelsesnivået i tilknytning til sprengingsarbeidet i skipsleia. Hvis vi kommer i mål med alle forberedelsene, skjer den første salven sannsynligvis fredag 18. mai, ” sier byggeleder Torfinn Zakariassen i Kystverket. 

Sprengingsarbeidet vil pågå i opptil en time mellom kl. 10:00-14:00 og varsles med lydsignal. Bjorøytunnelen blir stengt mens sprengningsarbeidet pågår, og Statens vegvesen har fjernet deler av tunnelduken for å kunne utføre inspeksjon og kontroll av tunnelen etter hver salve. En kontrollingeniør fra Multiconsult skal foreta en visuell inspeksjon av tunnelen like etter sprenging.

Stenger skipsleia i korte perioder

Skipsleia i Vatlestraumen blir også stengt for skipstrafikk mens sprengingen pågår. Fedje trafikksentral informerer den kommersielle skipstrafikken i området og anmoder aktuelle fartøy om å bruke Kobbaleia som alternativ seilingsrute. Skipsfarten er varslet om tiltaket via Etterretning for sjøfarende (Efs).

Alle fartøy som seiler gjennom Vatlestraumen i arbeidsperioden bes om å ha redusert fart og vise aktsomhet.

Fartøy må følge reglene om lytteplikt på VHF kanal 16, og bruke VHF arbeidskanal 14 for informasjon fra og kommunikasjon med Fedje trafikksentral. Sjøfarende må rette seg etter signal fra anleggsfartøyene.

Ved døgnkontinuerlig arbeid er foreløpig ferdigstilling av prosjektet satt til august/september.

Se www.kystverket.no/Vatlestraumen for mer informasjon om arbeidet.

Kontaktpersoner

Senioringeniør Torfinn Zakariassen
Senter for utbygging
Mobil: 911 62 370

Senioringeniør Laila Melheim
Senter for utbygging
Mobil: 959 94 639

Kommunikasjonsrådgiver Anne Grethe Nilsen
Mobil: 488 908 38

Fakta

Grunna ved Revskolten lykt i Vatlestraumen utanfor Bergen, skal utdjupast ned til 14 meters djupne. Den nye seglingsbredda vil med denne djupna bli 250 meter.

Topografien og straumforholda i Vatlestraumen er utfordrande, og inneber at navigatørar må gjere fleire store kursendringar innanfor eit kort tidsrom. Ei utvida skipslei gir skipstrafikken meir plass til å segle i det tronge farvatnet.

Utbetringa er eit prioritert tiltak i regjeringas Nasjonale Transportplan og skal bidra til å redusere mogelege uønska hendingar og grunnstøytingar.

Totalt blir 65 000 kubikkmeter fjell fjerna over eit undersjøisk område på 12 000 kvadratmeter.

Arbeidet vil omfatta boring, sprengingsarbeid og oppgraving av sprengingsmassar.

 

Relaterte dokumenter

Siste nytt