Publisert: , Oppdatert:

Streik rammer sjøtrafikken i Oslofjorden

Bruddet i lønnsforhandlingene i statlig sektor får konsekvenser for sjøtrafikken i Oslofjorden. 42 loser i Oslofjorden er tatt ut i streik.

Situasjonsbeskrivelse

Antall fartøy/seilaser i Oslofjorden som er direkte påvirket av streiken.
For tidsrommet 31. mai kl 0800 – 20.00

 • Det er innvilget 6 søknader om dispensasjon fra streiken.
 • Det er søkt om 8 dispensasjoner om fritak fra streiken.  
 • Det er søkt om 2 dispensasjoner om fritak fra losplikten.
 • Det har vært 7 fartøy som har gått på farledsbevis i tidsrommet.Streiken er en konsekvens av bruddet i lønnsforhandlingene mellom Staten og LO Stat, YS Stat, og Unio. Fristen for å komme til enighet var satt til onsdag 23. mai kl 24.00.

Fra torsdag 24.mai kl 06.00 ble i alt 42 loser i Oslofjorden tatt ut i streik. Dette utgjør nesten samtlige loser i området.

Streiken innebærer full stans for all lospliktig trafikk i Oslofjorden som ikke har farledsbevis.

Sikkerheten langs kysten er fortsatt ivaretatt. Den operative tjenesten ved Kystverkets fem trafikksentraler er som normal, noe som innebærer at både informasjonstjenestene, navigasjonsassistansetjenesten og trafikkreguleringstjenesten opereres som normalt.

Kystverket kommer tilbake med mer informasjon.Historikk på situasjonsbeskrivelse

30. mai kl 20.00 til 31. mai kl 0800.

 • 17 fartøy drifter i Skagerrak eller som ligger for anker i påvente av los. 
 • Det har vært 10 fartøy som har gått på farledsbevis i tidsrommet.
 • Det er ikke innvilget noen dispensasjoner fra losplikten.

29. mai kl 20.00 til 30. mai kl 20.00.

 • Det er ikke endret situasjonsbilde siden forrige rapporteringspoeriode.
 • 14 skip ligger på drift i Skagerrak
 • Det er ikke innvilget noen dispensasjoner fra losplikten.
 • Se slutten av saken for historikk på situasjonsbeskrivelse

29. mai kl 08.00 - 20.00.

 • YS Stat har i løpet av dagen gitt dispensasjon fra streiken for alle utgående skip – skip som ikke har kommet seg ut fra havn etter at streiken ble igangsatt. Forutsetningen var at de fleste skipene gikk samlet ut kl 19.00. Skipene måtte i tillegg enten være på bordingsområdene før kl 22.00 eller etter 00.15.
 • 11. skip ble derfor innvilget dispensasjon
 • 14 skip er gått med farledsbevis 
 • Det er ikke innvilget noen dispensasjoner fra losplikten.


28. mai kl 20.00 til 29. mai 08.00.

 • 8 fartøyer som var på veg inn til Oslofjorden når ikke oppsatt destinasjon på grunn av losstreiken. 5 av disse drifter i Skagerrak, mens andre er ankret opp eller har fått utsatt opprinnelig oppdrag.
 • 15 utgående skip avventer los.Oslo (5), Fredrikstad (7), Hvasser (2), Drammen (1).
 • 6 seilaser er gått med farledsbevis.
 • Det er ikke innvilget noen dispensasjoner fra losplikten.

28. mai kl 08.00 - 20.00.

 • 9 fartøyer som var på veg inn til Oslofjorden når ikke oppsatt destinasjon på grunn av losstreiken. 6 av disse drifter i Skagerrak, mens andre er ankret opp eller har fått utsatt opprinnelig oppdrag.
 • Ett av de to fartøyene som tidligere fikk innvilget dispensasjon fra streiken, er loset inn til sin destinsjon. Dispensasjonene ble innvilget av YS Stat. 
 • 16 utgående skip avventer los.Oslo (6), Fredrikstad (7), Hvasser (2), Drammen (1)
 • 6 seilaser er gått med farledsbevis.
 • Det er ikke innvilget noen dispensasjoner fra losplikten.

27. mai kl 20.00 - 28. mai kl 08.00.

 • 10 fartøyer som var på veg inn til Oslofjorden når ikke oppsatt destinasjon på grunn av losstreiken. 6 av disse drifter i Skagerrak, mens andre er ankret opp eller har fått utsatt opprinnelig oppdrag.
 • fartøy har fått innvilget dispensasjon fra streiken, dispensasjoner som er innvilget av YS Stat. Kystverket fikk tilbakemelding om godkjenning, og videreformidlet dispensasjonen kl  08.00 i dag. Begge skipene vil få los.
 • 15 utgående skip avventer los.Oslo (5), Fredrikstad (7), Hvasser (1), Drammen (1)
 • 6 seilaser er gått med farledsbevis.

27. mai kl 08.00 - 20.00

 • 9 fartøyer som var på veg inn til Oslofjorden når ikke oppsatt destinasjon på grunn av losstreiken. Noen av disse drifter, mens andre er ankret opp eller har fått utsatt opprinnelig oppdrag.
 • 15 utgående skip avventer los.Oslo (5), Fredrikstad (8), Hvasser (1), Drammen (1)
 • Ingen dispensasjoner gitt
 • 10 seilaser er gått med farledsbevis.

26. mai kl 08.00 til 27. mai kl 08.00

 • 9 fartøyer som var på veg inn til Oslofjorden når ikke oppsatt destinasjon på grunn av losstreiken. Noen av disse drifter, mens andre har fått utsatt opprinnelig oppdrag.
 • 18 utgående skip avventer los.Oslo (6), Fredrikstad (8), Hvasser (2), Drammen (2)
 • Ingen dispensasjoner gitt
 • 12 seilaser er gått med farledsbevis.

25. mai kl 20.00 til 26. mai kl 08.00

 • 11 fartøyer som var på veg inn til Oslofjorden når ikke oppsatt destinasjon på grunn av losstreiken. Noen av disse drifter, mens andre har fått utsatt opprinnelig oppdrag.
 • 14 utgående skip avventer los.Oslo (5), Fredrikstad (6), Hvasser (1), Drammen (2)
 • Ingen dispensasjoner gitt
 • 6 seilaser er gått med farledsbevis.

25. mai (08.00 – 20.00)

 • 15 utgående skip avventer los.Oslo (4), Fredrikstad (7) Hvasser (2), Drammen (2)
 • Ingen dispensasjoner gitt
 • 10 seilaser er gått med farledsbevis.

24. mai kl 20.00 til 25. mai kl.10.00

 • 15 utgående skip avventer los. Disse ligger ved Hvasser (2), Fredrikstad (6), Drammen (2), Oslo (5).
 • Det er gått 8 seilaser på farledsbevis i tidsrommet.
 • Det er ikke gitt dispensasjoner fra losplikten i perioden. 

24. mai, for tidsrommet 07.00 – 20.00

Det var fire fartøyer som hadde påbegynte losoppdrag da streiken ble iverksatt kl 06.00. Disse fikk fullført sine seilaser med los, i tråd med avtale med Norsk Losforbund. 

 • 13 utgående skip (cruisetrafikk og godstrafikk/nyttetrafikk) avventer los. Disse ligger ved Hvasser (2), Fredrikstad (3), Drammen (2), Oslo (6).
 • Av nevnte skip måtte cruiseskipene ”Aidacara” og ”Aidamar” vente i Oslo i henholdsvis 5,5 timer og 2,75 timer for å komme ut fra Oslo. Begge ble rapportert på veg ut i kveldstimene torsdag 24. mai.
 • Cruiseskipet ”Emerald Princess” måtte snu ved Steilene kl 09.10, og var rapportert ute igjen kl 14.08
 • I løpet av dagen har 13 seilaser gått på farledsbevis.
 • Det er i løpet av dagen ikke gitt noen dispensasjoner fra losplikt i forhold til seilaser.
 • Ingen loser er tilgjengelig for losing fredag 25. mai.

Fakta

Til informasjon:

 • Kystverket har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra streiken.
 • Dette er beskrevet i kap. 3.2. i heftet ”Arbeidskonflikter i Staten” som er tilgjengelig på FAD sine internettsider.
 • Søknader skal sendes til Kystverket som arbeidsgiver for losene.
 • Saken oversendes så via FAD til den aktuelle hovedsammenslutningen som behandler søknaden.

 

 

Siste nytt