Publisert: , Oppdatert:

Oljetømming av krigsvrak i gang igjen

Arbeidet med å tømme de tre krigsvrakene i Ofotfjorden for olje startet opp i slutten av forrige uke. Oljetømmingen startet i fjor høst, men har hatt et opphold på grunn av vinterværet.

Til nå har vraket ”Erich Giese” blitt tømt for 30 tonn olje. Dersom alle tankene i vraket er fulle gjenstår da cirka 300 tonn olje. For de to andre vrakene, ”Neuenfels” og ”Boardale”, er det anslått at de maksimalt skal inneholde henholdsvis 25 tonn og 350 tonn olje som må pumpes ut.

Det er selskapet Frank Mohn AS som gjennomfører operasjonen på vegne av Kystverket. Etter planen skal oljetømmingsoperasjonene være ferdigstilt i løpet av juni 2012.

Fakta

”Erich Giese”

Lengde: 119,3 m    
Bredde: 11,3 m
Tonnasje: 3190 tonn
Kubikkolje: 350 - 435 tonn              
Oljetype: 3/5 tungolje og 2/5 dieselolje
Antall tanker: 26

”Neuenfels”

Lengde: 143m      
Bredde:  18,4m
Tonnasje: 14.500 tonn
Tonn olje: 40-50                                   
Oljetype: Dieselolje
Antall tanker: 2

”Boardale”

Lengde: 142 m    
Bredde:  19 m
Tonnasje: 11.800 tonn
Kubikkolje: 245 – 490 tonn
Oljetype: Middels tung bunkersolje – IF 20 eller 30
Antall tanker: 15 (33 totalt)

Siste nytt