Publisert: , Oppdatert:

Utdypingsarbeid i Vatlestraumen

Fra mai til august/september 2012 utfører Kystverket utdypingsarbeid i Vatlestraumen i Hordaland. Sjøfarende bes om å vise aktsomhet i arbeidsperioden.

Entreprenøren Wasa Dredging jobber døgnkontinuerlig i sommermånedene for å ferdigstille prosjektet innen august/september. Arbeidet innebærer boring, sprengningsarbeid, oppgraving og transport av masser.

Skipsleia og Bjorøytunnelen blir i korte perioder stengt for trafikk under sprengningsarbeid, som pågår daglig mellom kl. 10:00-14:00. Sprengning varsles med lydsignal. Se også Kystverkets SMS-tjeneste for varsling om sprengningstidspunkt. 

Sjøfarende må rette seg etter signal fra utdypingsenheten som lytter og sender på VHF kanal 16. VHF-arbeidskanal 14 brukes for informasjon fra, og kommunikasjon med Fedje trafikksentral.

Se egen prosjektside for mer informasjon om utdyping i Vatlestraumen.

Høyoppløslige bilder fra prosjektet.

Fakta

Grunna ved Revskolten lykt i Vatlestraumen utanfor Bergen, skal utdjupast ned til 14 meters djupne. Den nye seglingsbredda vil med denne djupna bli 250 meter.

Totalt blir 65 000 kubikkmeter fjell fjerna over eit undersjøisk område på 12 000 kvadratmeter.

Utbetringa er eit prioritert tiltak i regjeringas Nasjonale Transportplan og skal bidra til å redusere mogelege uønska hendingar og grunnstøytingar.

Relaterte dokumenter

Siste nytt