Publisert: , Oppdatert:

Brukerundersøkelse om farleder og navigasjonsinnretninger langs kysten

I perioden 2013 - 2019 vil Kystverket ha en fullstendig gjennomgang av farledene med en påfølgende modernisering. Kystverket trenger ditt innspill for at farleder og merking skal bli best mulig.

Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Illustrasjonsfoto: Rune Kristiansen)
Tre typer navigasjonsinnretninger i ett: HIB (Hurtigbåtmerke med indirekte belysning), fyrstasjon og lykt. (Illustrasjonsfoto: Rune Kristiansen)

Derfor har vi laget en anonym brukerundersøkelse som vi håper du som bruker av kysten/sjøfarende tar deg tid til å svare på. Vi oppfordrer deg også til å videresende linken til så mange som mulig.

Ved å svare på denne undersøkelsen har du som bruker en unik mulighet til å forbedre din fremtidige hverdag som sjøfarende. Takk for at du tar deg tid til å svare!

Svarfristen er onsdag 11. april 2012. Resultatene presenteres på Kystverkets brukerkonferanse i regi av FFM i Geiranger 25.-26. april, på Kystverkets internettside og i Kystverkets etatsmagasin Kystglimt.

Eventuelle spørsmål om undersøkelsen kan rettes til Kystverket, ved rune.midtkandal@kystverket.no.

Siste nytt