Publisert: , Oppdatert:

Kystdirektøren leder nytt råd for geografisk informasjon

Kystdirektør Kirsti Slotsvik er i statsård utnevnt til leder av det nye nasjonale geodatarådet. Rådet består av 16 personer, og skal sikre et godt samarbeid mellom alle som forvalter og bruker geografisk informasjon.

Geografisk informasjon (geodata) kan være kart på mobiltelefonen, i båten eller bilen. Det kan være data om dyretrekk eller eiendomsgrenser.

– Et nasjonalt geodataråd er viktig for å videreutvikle samarbeidet om offentlig geografisk informasjon. I Norge har vi gode systemer for dette, og vi er et foregangsland i Europa. Jeg er sikker på at rådet vil bidra til at dette fortsatt vil gjelde, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell i en pressemelding.

Nasjonalt geodataråd skal komme med innspill til Miljøverndepartementet om norsk geodatapolitikk, og gi råd til offentlige myndigheter som bidrar til eller bruker geografisk informasjon. Rådet skal også følge innføringen av geodataloven som sikrer tilgangen på geografisk informasjon.

Det nye rådets medlemmer er:

 • Kystdirektør Kirsti Slotsvik, Ålesund, Kystverket (leder)
 • Direktør Arne Bardalen, Oslo, Norsk institutt for skog og landskap
 • Rådmann Harald Danielsen, Arendal
 • Kartverksjef Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss, Statens kartverk
 • GI-sjef John Gran, Bærum
 • Vegdirektør Terje Moe Gustavsen, Vestby, Statens vegvesen
 • Landmåler Anita Kjellmann, Alta
 • Direktør Jon Lea, Horten, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Direktør Tore Nepstad, Bergen, Havforskningsinstituttet
 • Direktør Janne Sollie, Trondheim, Direktoratet for naturforvaltning
 • Seksjonssjef Guro Dahle Strøm, Bærum, Norsk Romsenter
 • Assisterende direktør Jens Sunde, Oslo, Meteorologisk Institutt
 • Enhetsleder Mona Høiås Sæther, Trondheim
 • Leder Kjetil Utne, Oslo, Forsvarets militærgeografiske tjeneste
 • Byplansjef Ellen de Vibe, Oslo
 • Direktør Jan-Gunnar Winther, Tromsø, Norsk Polarinstitutt

Statens kartverk skal fungere som sekretariat for rådet.

Siste nytt