Publisert: , Oppdatert:

Foreslår utvidet trafikkregulering i Hordaland

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2013 en utvidelse av virkeområdet til Fedje sjøtrafikksentral fra 2014.

Ved en utvidelse får sjøtrafikksentralen på Fedje også ansvar for trafikkregulering i farleden inn til Bergen fra sør. Dette er et farvann med stor trafikk av fartøy som fører farlig og forurensende last og passasjer- og cruiseskip.

Sjøtrafikksentralen på Fedje har i dag hovedoppgaver knyttet til oljeutskipningen fra Sture og Mongstad-terminalene, og regulerer trafikken i et avgrenset område fra Sognesjøen i nord til Hjeltefjorden ved Sture i sør.

Fakta

Sjøtrafikksentralens oppgaver:

- Gir seilingstillatelse til fartøy før innseiling i trafikksentralens virkeområde og avgang fra havn.
- Informerer og regulerer skipstrafikken.
- Håndhever Sjøtrafikkforskriften.
- Overvåker fartøy og griper inn for å avverge uønskede hendelser.
- Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.

Siste nytt