Publisert: , Oppdatert:

Nyttig kyst- og havnekonferanse i Honningsvåg

17. og 18. oktober var aktører innen kyst- og havne-Norge i Troms og Finnmark samlet på konferanse i Honningsvåg. Målet for arrangementet var nyttig dialog mellom Kystverket og brukerne av våre tjenester.

Det er Kystverket som inviterte til sin årlige kyst- og havnekonferanse. Arrangementet ble åpnet av ordfører Nordkapp kommune og regiondirektør i Kystverket. Tema som ble belyst under det to dager lange møtet, var blant annet hvordan Kystverket kan bidra til å sørge for livskraftige kystsamfunn. Dette ble belyst gjennom foredrag og plenumsdiskusjoner. Foredragsholdere var blant andre fylkesmennene i Troms og i Finnmark.

Ellers ble temaet planverk belyst, både fra Kystverket og fra Kartverket – sjø, blant annet gjennom avklaringer om arealbehov i kommuneplanlegginga. Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening var også representert, og snakket om kystsoneplan som konflikt-minimerer og verktøy for næringsutvikling.

Kystverket orienterte også om vrakfjerning, om arbeidet med utvikling av Farledsnormal og om etatens nyttige karttjenest Kystinfo. I tillegg ble det orientert om hvordan man kan søke om tilskudd til fiskerihavneutbygging.

Prosjektleder Frode Kjersem i BarentsWatch holder foredrag om det nye informasjons- og overvåkningssystemet og Statoil orienterer om to av sine prosjekter i regionen.

– Et nyttig møte, var refrenget fra møtedeltakerne i Honningsvåg.

Regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, John Evensen var svært fornøyd med arrangementet.

– Vi er avhengig av en tett og god dialog med de vi er til for. Slike møter byr på både kunnskapsdeling og meningsutveksling som gjør oss i stand til å levere gode og nyttige tjenester for de vi er til for, sier han.

PDF-er av foredragene som ble holdt under konferansen, kan du laste ned i margen til høyre.

Relaterte dokumenter

Siste nytt