Publisert: , Oppdatert:

Planlegger nytt opplæringssenter

Kystverket planlegger å etablere et nytt opplæringssenter for maritime trafikkledere. Opplæringen har planlagt oppstart i 2014 og tar i bruk en ny simulator for å trene på håndtering av trafikksituasjoner og uønskede hendelser.

Kursene vil pågå i to uker om gangen og omfatter retrening av sertifiserte trafikkledere og opplæring av nyansatte i tjenesten. Til sammen skal over 65 trafikkledere simulatortrene på navigasjonsassistanse, trafikkregulering, informasjonstjenester og kommunikasjon med sjøfarende.

─ Den nye simulatoren gir trafikkledere mulighet til å praktisere prosedyrer som er etablert for tjenesten, samtidig som de får tilbakemeldinger på håndtering av konkrete situasjoner og hendelser. Simulatoren gir oss anledning til å teste ut om prosedyrene fungerer optimalt, sier seniorrådgiver Malin Dreijer i Senter for los og VTS.

Den nye simulatoren vil gjøre det mulig å fremstille og evaluere konkrete trafikksituasjoner basert på realistiske scenarioer. I dag bruker Kystverket en ekstern simulatortjeneste basert i Finland, mens den nye simulatoren blir samlokalisert med informasjonssenteret North Atlantic IMC som ble etablert hos Kystverket Vest i 2010.

Forebygger uønskede trafikksituasjoner

En av sjøtrafikksentralenes viktigste oppgaver er å gripe inn for å avverge uønskede hendelser i trafikken. I 2011 utførte Kvitsøy trafikksentral i Rogaland over 3500 inngrep for å avklare trafikksitasjoner, heriblant korrigering av kurs, fart, og tilkalling av taubåtassistanse.

Tjenestens fem sjøtrafikksentraler i Horten, Brevik, Kvitsøy, Fedje og Vardø overvåker skipstrafikken døgnlig, hele året. I 2011 ble over 280.000 skipsbevegelser registrert langs norskekysten.

Forbedrer tjenesten

Det nye opplæringsprogrammet er tett knyttet opp mot den omfattende fornyingen av sjøtrafikksentralenes tekniske og operative systemer som nå pågår på landsbasis.

Målet er å utvikle en mer samkjørt og enhetlig sjøtrafikksentraltjeneste basert på felles prosedyrer og opplæring, og gi trafikkledere et bedre beslutningsgrunnlag for å ta raske og kritiske avgjørelser i trafikksituasjoner. Trafikklederopplæringen er basert på internasjonale retningslinjer som også inkluderer simulatortrening.

Senter for los og VTS, som drifter den nasjonale sjøtrafikksentraltjenesten, vurderer nå tilbud fra ulike produsenter på levering av nye tekniske og operative systemer, inkludert en opplæringssimulator spesielt tilpasset sjøtrafikksentraltjenestens behov. 

Fakta

Sjøtrafikksentralens oppgaver:

- Gir seilingstillatelse til fartøy før innseiling i trafikksentralens virkeområde og avgang fra havn.
- Informerer og regulerer skipstrafikken.
- Håndhever Sjøtrafikkforskriften.
- Overvåker fartøy og griper inn for å avverge uønskede hendelser.
- Tilkaller, pålegger og gir assistanse til fartøy ved behov.

Siste nytt