Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forslag til forskrift om drift og vedlikehold av havn mv.

Kystverket sender med dette på høring forslag til ny forskrift om drift og vedlikehold av havn mv. i medhold av lov 17. april 2009 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 40.

Forslaget medfører at det blir stilt krav om dybdemåling ved kaier som benyttes i kommersiell virksomhet, og som etableres etter at forskriften trer i kraft, og den gir Kystverket hjemmel til å pålegge dybdemålinger av eksisterende kaier . Forskriften stiller også krav til at havneeier/operatør formidler tilgjengelige opplysninger om havn og havneanlegg til brukerne, slik som bunn- og dybdeforhold, kaienes dimensjonering, fendring mv. Videre stiller forskriften krav om bruk av Norsk Standard ved prosjektering av havneanlegg.

Høringsfristen er satt til 7. desember 2012.

Høringsinstansene bes selv å vurdere behovet for å forelegge høringen for underliggende/andre aktuelle organer eller personer.

Se lenker til høyre for å finne høringsdokumentene.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Jorunn Fosse Fidjestøl på e-post; jorunn.fosse.fidjestol@kystverket.no eller på telefon 70 23 10 56.

Relaterte dokumenter

Siste nytt