Publisert: , Oppdatert:

Nasjonalt beredskapsseminar i regi av Kystverket

Kystverkets arrangerer sitt årlige nasjonale seminar over temaet akutt forurensning i Sandvika på Thon Hotel Oslofjord den 30. og 31. oktober 2012. Meld deg på her!

Løyvinga til beredskap mot akutt forureining aukar med 15 millionar kroner neste år. ; Foto: Kystverket
Løyvinga til beredskap mot akutt forureining aukar med 15 millionar kroner neste år. ; Foto: Kystverket

Målgruppen for seminaret er ledende personell tilknyttet den statlige og kommunale beredskapen, relevante myndigheter, representanter fra operatørene tilknyttet petroleumsvirksomheten og norske utstyrsleverandører.  På fjorårets seminar deltok 220 personer.

Kystverket har også i år tilrettelagt for aktuelle leverandører å ha stands med plass til brosjyremateriell og enklere demo av materiell/utstyr.

Kystverket har i år sammen med DSB, Klif og IUA Indre Oslofjord satt sammen et aktuelt og variert program som vi håper er av interesse.

– Det viktigste er kanskje likevel den erfaringsutvekslingen som finner sted på disse seminarene. Vi ønsker oss derfor stor deltagelse i år også, sier Kystverkets beredskapsdirektør Johan Marius Ly.

 

Kontaktperson for seminaret:

Elin Nilssen
tlf.: 3303 4887, mobil: 988 61 769
e-post: elin.nilssen@kystverket.no

Siste nytt