Publisert: , Oppdatert:

Statsråden markerte åpning av lostjenesten på Svalbard

Ved å skjære over linen foran Longyearbyen losstasjon markerte fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen åpningen av lostjenesten på Svalbard.

Begivenheten fant sted tirsdag 4. september, og var den formelle markeringen etter at lostjenesten ble innført på Svalbard - ved forskrift av 26. juni i år. Forskriften trådte i kraft 1. juli, og allerede 2. juli gjennomførte Kystverket sin første losing på Svalbard. Siden innføringen er det gjennomført 18 losinger og 12 farledsbevisprøver på Svalbard.

Viktig bidrag til sikkerhet

Markeringen fant sted i Longyearbyen havn, der statsråden skar over linen ved inngangen til Kystverket sin nye losstasjon i Longyearbyen. Statsråden gratulerte Kystverket, og pekte på at dette er et viktig bidrag til økt sjøsikkerhet i disse spesielle områdene.

Sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen uttrykte stor tilfredshet med at lostjenesten nå var etablert på Svalbard, og han var glad for å kunne ønske velkommen til Longyearbyen losstasjon.

Til stede på markeringen var, i tillegg til Fiskeri- og kystdepartementet og Kystverket, både Sysselmannen og lederne for Longyearbyen lokalstyre og bydrift.

Tilstedeværelse

Havnesjef Kjetil Bråten gratulerte også Kystverket og ønsket losoldermann Roy Rotnes velkommen til et fortsatt godt samarbeid. Regiondirektør for Kystverket Troms og Finnmark, Jon Evensen, takket havnesjefen og berømmet Longyearbyen bydrift og havnen for god bistand til å finne løsninger for den nye losstasjonen og losbåttjenester.

– For Kystverket er det en styrke at vi nå har personell til stede på Svalbard store deler av sesongen. Dette vil øke vår kunnskap om Svalbard, samtidig som vi kan bidra med vår maritime kompetanse overfor både stedlig forvaltning og næringen, var blant tingene sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen sa under markeringen.

Dagen etter markeringen var statsråden med på losing av en kullbåt fra Svea. Bulkbåtene som frakter kull fra gruvene på Svea til kontinentet er de første fartøyene som ble lospliktige på Svalbard. Et typisk fartøy er på ca. 80.000 tonn og er 220 meter langt.

Siste nytt