Publisert: , Oppdatert:

Utvidelse av planområde for farledsutbedring i Oslofjorden

Forslag til planprogram og oppstart av planarbeid for utbedring av leden i Oslofjorden var på høring i perioden 1. juli til 1. september. Etter at høringsfristen gikk ut ble det nødvendig å utvide planområdet til også å gjelde sjøområder i Frogn kommune.

I tillegg utvides planområdet noe i Oslo kommune. Det varsles derfor om utvidelse av planområdet. Planprogrammet vil bli revidert til også å gjelde Frogn kommune. Planavgrensingen kan i ettertid bli noe justert.

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til:
Kystverket Sørøst v/ Geir Solberg, tlf 37 01 97 48, mob. 952 40 538.
e-post: geir.solberg@kystverket.no

Eventuelle merknader til planarbeidet sendes til Kystverket Sørøst, postboks 1502, 6025 Ålesund innen 19.10.12.

Siste nytt