Publisert: , Oppdatert:

Diskuterer fyrteknikk med nordiske kolleger

Møtet avholdes annet hvert år, og det er fagfolk fra Finland, Sverige, Danmark, Island og Norge som treffes. Denne gangen er Finland vertsskap. Anledningen brukes til å ta opp aktuelle tema vedrørende pågående prosjekter, og tema av fyrteknisk karakter.

Kystverket holder innlegg og deler sin erfaring med FDV – Forvaltning, drift og vedlikeholdsdatabasen, NFS - nautisk fagsystem, om farledsgjennomgangen og de nye fartøyene som har kommet til siden sist møte.

Der er både likheter og forskjeller mellom søsteretatene, men nok av treffpunkter til å ha nytte av dialogen. Ansvar for fyr er en fellesnevner, mens bruk av flytende merker og ”småmerker” varierer mye blant de fem. Ansvar og organisering varierer også noe.

Det tre dager lange møtet gir Kystverket anledning til ta opp felles problemstillinger og utfordringer, og også til å lære av løsninger av teknisk art som har fungert hos våre nordiske kolleger. Møtet avsluttes fredag 30. august.

Fra Kystverket stiller Rune Midtkandal (FFM), Leif Arne Larsen (FFM), Bjørn Erik Krosness (KYV-HK), Guttorm Tomren (KYV-HK)

Siste nytt