Publisert: , Oppdatert:

Klimanøytral drift av Kystverkets slepefartøy

Med støtte fra miljøvernministeren inngikk Kystverket i dag en avtale om klimanøytral drift for slepefartøyet ”Nordmand Jarl”. Målsetningen med klimanøytral drift er å minimere fartøyets forbruk av bunkersolje.

Kystverket har i vinter/vår samarbeidet med en av leverandørene i statens slepeberedskap, Solstad offshore AS, om etablering av klimanøytral drift på slepefartøyet ”Normand Jarl”.

– Målsettingen med klimanøytral drift er å minimere forbruk av bunkers om bord på fartøyet ved å gjennomføre såkalte ”grønne operasjoner”. En ”grønn operasjon” er et tiltak som alene gir en reduksjon av bunkersforbruk på minimum 500 liter, sier seniorrådgiver i Kystverket Kjetil Aasebø.

I dag, torsdag 15.08 ble avtalen formalisert i påsyn av miljøvernminister Bård Vegard Solhjell.

Ros fra miljøvernministeren

– For at Norge skal nå sine klimamål for reduksjon av klimagasser og skadelige utslipp, er vi avhengig av bidrag fra alle aktører i samfunnet. Norsk skipsfart er allerede toneangivende på verdensbasis for sin miljøinnsats og er også en pådriver for utvikling av miljøvennlig teknologi og miljøvennlige løsninger, sier miljøvernminister Bård Vegard Solhjell.

Støtter Regnskogfondet

For hver ”grønn operasjon” i rederiets flåte betaler Solstad Offshore det norske Regnskogfondet for bevaring av 1 mål regnskog. Så langt i 2013 har rederiets skip logget 5083 grønne operasjoner. Klimanøytral drift på et fartøy etableres ved at 50 prosent av kundens (Kystverkets) besparelse som følge av ”grønne operasjoner” benyttes til å kjøpe FN-godkjente klimakvoter. Kjøp av klimakvoter og bevaring av regnskog samlet sett gjør at skipet i praksis driftes klimanøytralt.
 
– Kystverket velger å inngå denne kontrakten for aktivt å støtte opp om bevaring av miljøet. Vi får redusert egne utslipp, samtidig som vi forplikter oss til å kjøpe FN-godkjente klimakvoter, sier Aasebø.

Motivert besetning

– Dessuten er det et viktig insitament for inngåelse av denne kontrakten er at besetningen om bord på skipet opplever det som motiverende å foreta driftbesparelser gjennom grønne operasjoner. De ser at operasjonene som de gjennomfører konkret bidrar til bevarelse av miljøet utover utslippsreduksjonen som følge av lavere bunkersforbruk.
 
Den klimanøytrale kontrakten for "Normand Jarl", gjelder fra 1. juli. Dette innebærer at rederiet kjøper FN-godkjente klimakvoter for de utslipp som genereres fra skipet mens det er på kontrakt for Kystverket.

Siste nytt