Publisert: , Oppdatert:

OV ”Skomvær” døpt

Kystverkets nyeste fartøy, OV ”Skomvær” ble døpt fredag 30. august. I flott sensommervær knuste gudmor Lisbeth Berg-Hansen sjampanjeflasken i skutesida med ordene: ”måtte hell og lykke følge deg og ditt mannskap på alle hav”.

OV ”Skomvær” skal gjøre tjeneste i Nordland, og det var derfor bare rett og rimelig at skipsdåpen ble holdt i Svolvær. Nordland er også hjemfylket til gudmora, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Av hensyn til både fiskeri og for Norge som kystnasjon er jeg opptatt av at vi skal ha en kyst som er den reneste. I denne målsettingen vil OV ”Skomvær” være en viktig bidragsyter – både i forhold til det viktige sjøsikkerhetsarbeidet med vedlikehold av fyr og navigasjonsinnretninger, og når uhellet ført er ute. Men vi håper jo at det ikke blir nødvendig å bruke ”Skomværs” oljevernkapasitet, sa gudmora i forbindelse med dåpen.

I alt var det i underkant av 60 gjester som deltok under dåpen og den påfølgende lunsjen. I tillegg til gudmora og representanter fra Kystverket var disse fra Fiskeri- og kystdepartementet, Fitjar Mekaniske verksted, Vågan kommune, Lofoten og Vesterålen interkommunale utvalg mot akutt forurensning, Midtre Hålogaland politidistrikt og tillitsvalgte i Kystverket.

Sjøsikkerhet og oljevern

OV ”Skomvær” er fartøy nummer to i rekken av nybygg for Kystverket. ”Skomvær” er et multifunksjonelt fartøy som skal brukes både i vedlikeholdsarbeid i farledene og i forbindelse med oljevernaksjoner.

”Skomvær” er praktisk talt en blåkopi av Kystverkets forrige nybygg, OV ”Utvær”, som ble døpt i Ålesund i september i fjor. Noen justeringer er gjort etter erfaringene med ”Utvær”, men prinsippene er like for de to fartøyene.

– Et kjempeløft

– Denne typen fartøy representerer noe helt nytt. De fungerer svært godt innen vedlikeholdsarbeid og oljevern langs den utfordrende kysten vi har i Norge. I praksis gjør de nye fartøyene oss enda bedre i stand til å utføre de viktige samfunnsoppgavene vi er satt til, sier daglig leder i Kystverket rederi, Sven Martin Tønnessen.

– De nye fartøyene representerer også et kjempeløft med tanke på arbeidsforhold for dem som har fartøyene som sin arbeidsplass, sier han videre.  

Flere fartøy på gang

I Kystverkets fartøyfornyingsplan er det totalt planlagt seks til åtte nye fartøyer.  OV ”Utvær og OV ”Skomvær” er de første av disse. Forarbeidet med fartøy nummer tre er i gang, der det legges inn opsjon på fartøy nummer fire fra samme leverandør.

De to neste fartøyene skal etter planene være i drift i løpet av 2015 og 2017.   

Fakta

OV ”Skomvær”

 • Verft: Fitjar Mek. Verksted
 • Lengde: 44 meter
 • Bredde: 12 meter
 • Bruttotonnasje: 970 BT
 • Besetning: 9 (x 2 skift) - innredet for 14
 • Servicefart: 14 knop
 • Type: Multifunksjonelt fartøy
 • Klasse: DNV +1A1, EO, Dynpos AUT,Clean, Oilrec, Comf V(3)/C(3), ICE 1C
 • Gensets: 3xCAT C32 hver på 945 ekW, 1 stk CAT C18 550 ekW, 1 Nogva nød/havneaggregat 148 ekW
 • Kapasiteter: ORO 172m3, FO 151m3, FW 110m3, WB 82m3, lasterom 75m2
 • DE anlegg: RRM
 • Gir/propell: Finnøy, 2 propellsanlegg
 • Tunell thrustere: 2 x RRM TT1300
 • Dekkskraner: Palfinger 105tm og 15tm
 • Tjeneste: Skal operere i Nordland

Siste nytt